تک بیتی زیبا:

یا رب نگـاه كـس به كسی آشنا مكن

وَر می‌كنی، كَرم كن و از هم جدا مكن برچسب‌ها: تک بیتی ناب
تاريخ : 93/05/06 | | نویسنده : احمد

تک بیتی ناب و زیبا:

گر خونِ ما به پای تو ریزد، حلال تو

ور خونبها به غير تو باشد، حرام مابرچسب‌ها: تک بیتی عاشقانه
تاريخ : 93/05/03 | | نویسنده : احمد

تک بیتی عاشقانه:

خوش آن زمان که نکـویان کنند غارتِ شهر

مرا تو گیری و گویی كه اين اسير من است

 برچسب‌ها: تک بیتی های عاشقانه
تاريخ : 93/05/01 | | نویسنده : احمد

تک بیتی ناب:

فراقت كاش هر دَم كار بر من سخت‌‏تر گيرد
كه تا هر كس مرا بيند، دل از مِهر تو برگيردبرچسب‌ها: تک بیتی های زیبا
تاريخ : 93/04/18 | | نویسنده : احمد

تک بیتی های زیبا و ناب:

فراقت کاش هر دم، کار بر من سخت‌تر گیرد

که تا هرکس مرا بیند، دل از مِهر تو بر گیردبرچسب‌ها: تک بیتی های ناب
تاريخ : 93/03/02 | | نویسنده : احمد


لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ

عشق بازانی چنین، مستحق هجرانندتاريخ : 93/01/30 | | نویسنده : احمد

دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه

هر دو جانسوزند، اما این کجا و آن کجا


تاريخ : 93/01/27 | | نویسنده : احمد


خواب دیدم «نیستی»، تعبیـر آمـد «می‌رسی»

هر چه من دیوانه بودم،  «ابن‌سیرین»، بیش‌تر!

بقیه شعربرچسب‌ها: تک بیتی ناب
تاريخ : 93/01/22 | | نویسنده : احمد

در عاشقی گزیر نباشد ز ساز و سوز
استاده‌ام چو شمع، مترسان ز آتشم


برچسب‌ها: تک بیتی های زیبا
تاريخ : 92/11/10 | | نویسنده : احمد

تا رفته ای، شمار شب و روز می کنـم
ایام عمر من، همه یوم الحساب بود...برچسب‌ها: تک بیتی ناب
تاريخ : 92/10/09 | | نویسنده : احمد

مرا عجز و تو را بیداد دادند
به هر کس، هر چه باید داد دادند

بـرهمن را وفا تعلیم کـردند
صنم را بی‌وفایی یاد دادند 

گران کردند گوش‌ گل، پس از آن
به بلبل، رخصتِ فریاد دادندبرچسب‌ها: شعر کوتاه ناب
تاريخ : 92/10/07 | | نویسنده : احمد

بگذشت یار از من و از پی نرفتمش
آری نمی‌توان ز پی عمر ِ رفته، رفت...برچسب‌ها: تک بیتی ناب
تاريخ : 92/10/04 | | نویسنده : احمد

 هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب
عهد فرامش کند، مدعی بی‌وفاست


تاريخ : 92/08/06 | | نویسنده : احمد
تک بیتی ناب:

دل‌داده را ملامت گفتن، چه سود دارد؟

می‌باید این نصیحت کردن، به دل‌سِتانانبرچسب‌ها: تک بیتی عاشقانه از سعدی
تاريخ : 91/12/22 | | نویسنده : احمد

کاربر گرامی: مریم
تا کسی رخ ننماید، نبرد دل ز کسی

دلبر ما، دل ما برد و به ما رخ ننمود...برچسب‌ها: تک بیتی امام زمان
تاريخ : 91/12/20 | | نویسنده : احمد


من به بعضی چهره‌ها چون زود عادت می کنم

پیششان سر بر نمی آرم، رعایت می کنمبرچسب‌ها: تک بیتی ناب برای دوست
تاريخ : 91/12/10 | | نویسنده : احمد

با تشکر از کاربر محترم: بی سر و پا

کسی نمانده دگر تا به تیغ ِ ناز کُشی

مگر که زنده کنی مرده را و باز کُشیبرچسب‌ها: تک بیتی زیبا
تاريخ : 91/11/22 | | نویسنده : احمد
ehsanjg

در چشم دیگران منشین در کنار من

ما را در این مقایسه بی آبرو مکنبرچسب‌ها: تک بیتی های ناب
تاريخ : 91/11/03 | | نویسنده : احمد
با تشکر از خواننده محترم: ahora
هر چند بهشت صد کرامت دارد
مرغ و می و حور سرو قامت دارد

ساقی بده این باده‌ی گلرنگ به نقد
کان نسیه‌ی او، سر به قیامت داردبرچسب‌ها: دوبیتی ناب
تاريخ : 91/10/23 | | نویسنده : احمد
دوبیتی ناب
یوسف ترین شدی و سر کوچه آمدی
ما بی کلاف نیز خریدارتر شدیم

کاری نمی کنیم ولی مُـزد می دهی
هربار کآمدیم بدهکارتر شدیمبرچسب‌ها: دوبیتی عارفانه
تاريخ : 91/10/22 | | نویسنده : احمد
تک بیتی ناب:

گر تو را با ما تعلق نیست، ما را شوق هست

ور تو را بی ما صبوری هست، ما را تاب نیستبرچسب‌ها: تک بیتی ناب
تاريخ : 91/10/18 | | نویسنده : احمد

تک بیتی های ناب

گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد

گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آیاد


تاريخ : 91/10/17 | | نویسنده : احمد
دوبیتی ناب

شب سرد و بی‌انتهای زمستان
قدمها مردّد ولی ناگزيرند

دو خط موازی رسيدن ندارند
دو خط موازی فقط هم مسيرندبرچسب‌ها: دوبیتی ناب
تاريخ : 91/10/14 | | نویسنده : سکوت

با تشکر از خواننده محترم: ahora

میان جاده بدون تو خوب می فهمم

نوشته های غم انگیز کامیون ها را...


تاريخ : 91/10/04 | | نویسنده : احمد
تک بیتی زیبا:

همه آبادنشینان ز خرابی ترسند

من خرابت شدم و دم به دم آبادترم


تاريخ : 91/09/28 | | نویسنده : احمد
با تشکر از: خانم فاطمه

ياد رخسار تو را در دل، نهان داريم ما

در دل دوزخ، بهشت جاودان داريم مابرچسب‌ها: تک بیتی ناب
تاريخ : 91/09/19 | | نویسنده : احمد
تک بیتی:

تا بـوی زلـف یار در آبـادی مـــن است

هر لب که خنده ای کند از شادی من است


برچسب‌ها: تک بیتی ناب
تاريخ : 91/09/08 | | نویسنده : احمد

تک بیتی از شیخ اجل سعدی:

می‌روم بی‌دل و بی یار و یقیـن می‌دانم

که من بی‌دل بی یار و نه مرد سفرم...برچسب‌ها: تک بیتی های ناب
تاريخ : 91/09/05 | | نویسنده : احمد

با تشکر از خواننده محترم: ...

دست بردم كه كشم تيــر غمش را از دل

تير ديگر زد و بر دوخت دل و دست به هم
برچسب‌ها: تک بیتی های عاشقانه
تاريخ : 91/08/22 | | نویسنده : احمد

ارسال شده توسط: رندانه
(به مناسبت عید قربان)

عـيد رخسار تـو كو؟ تا عاشقان

در وفـايت، جـان خود قربان كنندبرچسب‌ها: تک بیتی عید قربان
تاريخ : 91/08/05 | | نویسنده : احمد