تک بیتی های ناب و زیبا
زاد فـردای خــود، امــروز از اینـجا بـردار
این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت
(فرج الله شوشتری)

حافظ شيرازی

با تشكر از خواننده ی محترم وبلاگ:sarnevesht11.blogfa

دریـــغ مـدت عمـرم که بـر امیـد وصـال

به سر رسید ونیامد به سر،زمان فراق


[90/04/21]   [احمد]  

شكيبی اصفهانی

شــب های ِ هجــر را گذرانديم و زنـده ايم

ما را به سخت جانی ِ خود،اين گمان نبود


[90/04/21]   [احمد]  

صائب تبريزی

با تشكر از خواننده ی محترم وبلاگ:الهه خانم

غافلی از حال دل،ترسـم کـه ایـن ویرانه را

دیگران بی صاحب انگارند و تعمیرش کنند


[90/04/20]   [احمد]  

ابن يمين

يـــا رب ز جــمـال يــار،دوری تـــا كی؟

دور از رخ دلـــدار،صـبــــوری تـــا كی؟

گفتند در اين عشق ضروریست فراق

فــريـاد از ايـن سخن؛ضروری تـا كی؟


[90/04/20]   [احمد]  

مستی

joharesorkh.blogfa

گــر بوسـه بـر لبان او را حق کنـد حرام

بر جایگاهِ بوسه هایش بوسه می زنم


[90/04/18]   [احمد]  

فخرالدين عراقی

a-nakhaei.blogfa

به طـــــواف کعبه رفتم به حــــــرم رهم ندادند

که برونِ در،چـــــه کردی که درون خـــــانه آيی


[90/04/16]   [احمد]  

همای شیرازی

بیستون کندن فرهــــــاد نه کاریست شگفت

شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است


[90/04/10]   [سکوت]  

حافظ

با تشكر از خواننده ی محترم وبلاگ:tarotaraneh.blogfa

الا ای پیــر فـــرزانـه،مـکـن عیــبـم ز میخــانـه

که من در ترک پیمانه،دلی پیمان شکن دارم


[90/04/09]   [احمد]  

تك بيت از علیرضا بدیع

چون طفل که از خوردن داروست پریشان

با دوسـت پریشانم و بی دوسـت پریشان


[90/04/07]   [احمد]  

قاآنی شیرازی

جایی که یار نیست،دلم را قرار نیست

مـن آزمـوده ام،دلِ خــود را هــزار بـــار


[90/04/06]   [احمد]  

حافظ

گَـر مُـریـــدِ راه عشقی،فـکـر بـدنــامی مـکـن

شیخِ صنعان،خرقه رهنِ خانه یِ خمار داشت


[90/04/05]   [احمد]  

محمد امين

ثمرِ سرو همین بس،که تو آن را مانی

خاصّه سروی که ز بستان محبت روید


[90/04/05]   [احمد]  

امينی خراسانی

ترک واجب مکن ای مَه،که عـقـابی دارد

گـر سـلامـی بـه تـو کـردیـم جوابـی دارد

گاه گاهی به نگاهی دل شیخی بِفَریب

تــا بــدانــد کــه گُـنَــه،نـیـز ثــوابــی دارد


[90/04/03]   [احمد]  

نياز اصفهانی

پير زالی به كلافی،نخرد يوسف را

گـر بيابند بـه همـراهِ تـو در بازارش


[90/04/02]   [احمد]  

ولی دشت بياض

بی تو صد جا دلم از داغ شكايت ريـش است

اينقدر هست كه،صبرم ز شكايت بيش است


[90/03/31]   [احمد]  

...

اشتياقی كه به ديـدار تـو دارد دلِ مـن

دلِ من داند و من دانم و دل داند و من


[90/03/31]   [احمد]  

غمام همدانی

آنكه جهان زنده كند،به نگاهی

گـر بكشـد عالَمی،گنـاه نــدارد


[90/03/30]   [احمد]  

همام تبريزی

گــويــنــد حـريـفـان: كــه بــرو يـارِ دگــر گــيـــر

مشكل همه اينست كه،چون او دگری نيست


[90/03/29]   [احمد]  

...

همه عـالـم نـگـران تـا نـظرِ بـختِ بــلند

بر كه افتد كه تو يك دم نگرانش باشی


[90/03/29]   [احمد]  

آصفی هروی

meisamgholian.blogfa

شبی ز قـدِ تـو،افتـاد سایـه بـر دیــوار

هنوز عاشقِ بیچاره،رو به دیوار است


[90/03/28]   [احمد]  

...

و این نهایتِ عشق و امید خورشید است

بـه جـایِ شمـع بسـوزد بـه طـاقِ ایـوانـت


[90/03/28]   [احمد]  

حافظ

آخــرالامر،گِل کوزه گران خواهی شد
 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی

[90/03/26]   [احمد]  

شمه

نسبت رویـــــت اگر باماه وپــــروین کرده انـــــد      صورت نادیده تشبیهی به تخمین کرده اند

شمه ای از داستان عشق شور انگیز ماست     آن حکایتها که از فرهاد وشیـــــــرین کرده اند


[90/03/25]   [سکوت]  

کفر

آنان كه علي خداي خود پندارند      كفرش به كنار عجب خدايي دارند
                        ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

ز دین ریا بی نیـــازم بنازم             بکفری که از مذهبم می طرواد


[90/03/25]   [سکوت]  

فاضل نظری

چون سروْ سرفرازم،و نزد تو سر به زیر

قربانِ آن گلی که مرا خوار کرده است


[90/03/25]   [احمد]  

...

"طور سينا"كوهي بود؛كه حضرت موسی وقتي به آن رسيد،به خدا گفت:"ارني"(مي خواهم تو را ببينم)؛و خداوند فرمود:"لن تراني ابداً"(هرگز مرا نخواهي ديد).با اين توضيح؛چند تك بيت زيبا تقديم به شما مي كنم.

چو رسی به طور سینا،"ارنی"مگو و بگذر

کـه نَیَرزد این تمنّا به جـواب "لن ترانـی"

***

چـــو رسـی بـه طـور سـیـنـا،"ارنـی"بــگو و مگذر

تو جواب دوست بشنو،چه "تری"،چه "لن ترانی"

***

چــو رسـی بـه طـور سـینـا"ارنی"نگفتـه،مگذر

که خوش است صوت دلبر هم اگر به "لن ترانی"


[90/03/25]   [احمد]  

سعدی

در دلم بود که جان بر تو فشـانم روزی

باز در خاطرم آمد که متاعیست حقیر


[90/03/25]   [احمد]  

حافظ

هـر نالـه و فريـاد،كـه كردم نشنيدی

پيداست نگارا!كه بلند است جنابت


[90/03/24]   [احمد]  

...

meisamgholian.blogfa

زمـیـن مـیکـده،گـر تا بـه روز حشـر،بـکاوی

به جای ریزه ی خُم، توبه ی شکسته برآید


[90/03/24]   [احمد]  

حافظ

بـه رَغْمِ مُدّعیانی،که منع عشق کنند

جمالِ چهره یِ تو،حجّت موجّهِ ماست


[90/03/24]   [احمد]  
بسمه تعالي
باز دلم غم گرفت / دوباره ماتم گرفت
مـاه محـرم آمـد / تمام عالم گرفت...
امکانات وبلاگ
طراحی شده توسط: احمد سنجری